Zawody

Oto zawody, w których braliśmy udział.

Zebranie sprawozdawcze za rok 2018

W imieniu Zarządu Klubu Sportowego LEŚNE LUDKI ŻARKI LETNISKO serdecznie zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2018, które odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r. (piątek) o godz. 17.00 w Sali TPŻL w Żarkach Letnisko przy ulicy Akacjowa 4

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zebrania.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Walnego Zebrania.

4.Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 rok.

5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu.

6. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym i finansowym.

7.Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 rok.

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Klubu.

9. Przedstawienie propozycji wysokości składek członkowskich i sposobu dokonywania ich wpłaty na 2019 rok.

10. Dyskusja nad proponowaną wysokością składek członkowskich na rok 2019.

11. Głosowanie nad wysokością składek członkowskich na rok 2019.

12. Przedstawienie przez członków Zarządu głównych kierunków działania i rozwoju klubu.

13. Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami kierunków działania i rozwoju klubu.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu

Sławomir Bielecki

XII Półmaraton Dąbrowski

W ostatni weekend Janek zaliczył dwa starty w ciągu kilkunastu godzin w dwóch miejscowościach o nazwie Dąbrowa. W sobotę była to Dąbrowa Zielona (relacja Adriana), a w niedzielę Dąbrowa Górnicza. W ramach XII Półmaratonu odbył się marsz NW na dystansie 5 km. Janek zajął piąte miejsce w swojej bardzo silnie obsadzonej kategorii wiekowej, a 26 na 170 uczestników w kategorii open.

Puchar NW w Dąbrowie Zielonej

Ekipa Leśnych Ludków wystartowała w drugim etapie IX Jurajskiego Pucharu NW.

Relację i zdjęcia przygotował Adrian.

XI Bieg Częstochowski

To już 11. edycja częstochowskiej dyszki. Jak zawsze nie mogło tam zabraknąć Włodka, który napisał relację, a zdjęcia dostarczył Adrian.

VII Grand Prix Krakowa w biegach górskich 2019.

Dawno nie startowaliśmy w Krakowie. Postanowiliśmy - z braku innych propozycji - wystartować w grodzie Kraka. 

Relacja Andrzeja a zdjęcia wspólne.