Ludki w czasach pandemii

Łukasz, Michały (dwa), Sławek i Zbyszek po rozluźnieniu rygorów urządzili zawody sportowe. Przestrzegając obowiązujących przepisów sanitarnych przez trzy dni biegali mając nadzieję, że sprowokują tym decydentów do zmiany przepisów dotyczących zawodów sportowych. Wszystko dokładnie opisał i opatrzył zdjęciami Michał H.

Leave your comments

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Comments (1)

  • Guest (AllenTiny)

    A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. concrete texture