Ludki w czasach pandemii

Łukasz, Michały (dwa), Sławek i Zbyszek po rozluźnieniu rygorów urządzili zawody sportowe. Przestrzegając obowiązujących przepisów sanitarnych przez trzy dni biegali mając nadzieję, że sprowokują tym decydentów do zmiany przepisów dotyczących zawodów sportowych. Wszystko dokładnie opisał i opatrzył zdjęciami Michał H.

Leave your comments

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Comments (2)

  • Guest (Antonio Acree)

    very interesting keep posting.my betta fish

  • Guest (jibran ahmed)

    Best Spray Tan Solution 2020
    A best spray tan solution, is a method of giving you tanned skin for several days, without having to reveal yourself to deadly UV light as you would in a tanning salon or by sunbathing. There are several primary qualities that a tanning solution should have so that you